ตัวอย่าง J2K Shopping Cart (ความพิเศษของ  J2K คือ สามารถรวม Shopping Cart  เข้ากับ คอนเทนท์ ในระบบ  Joomla  ได้เลย

ทดสอบการใช้งานเบื้องต้นได้ : โดยใช้  User : test , Pasword : admin , โดย Login  ที่เมนู  Login Form 

สนใจสร้างเวปไซท์ โทร 094-225-6471

 

 

ลูกค้าสามารถแจ้งการชำระสินค้าพร้อมหลักฐานการโอนชำระสินค้าผ่านแบบฟอร์มนี้ได้

แอดมินจะตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันกับลูกค้า